Tools & Methodes


Coaching is gericht op organisaties, maar ook op privé personen.

Naast coaching is er de mogelijkheid om Over een andere Boeg in te zetten voor advies, training & ontspanning. Dit zijn effectieve middelen voor ontwikkeling en groei van professionals.

In dit werk wordt gebruik gemaakt van actieve, dynamische, vernieuwende en praktijkgerichte tools, werkvormen en technieken, passend bij de klant.


Mogelijk in te zetten tools zijn:

 

 • Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Met een POP wordt gewerkt aan persoonlijke, maar ook aan de professionele ontwikkeling van mensen. Er zijn een aantal formats die hiervoor ingezet kunnen worden. Eenvoudig een beperkt formulier invullen en samen bespreken. Of een uitgebreide aanpak op basis van creatieve levensplanning (ontwikkeld door Paul Donders) waarbij het heel breed gaat om het ontdekken en ontwikkelen van je talenten.

 • 360 graden feed back

Op basis van een test  ontdekken wat  iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen. Hiermee aan de slag gaan in persoonlijke of functionele ontwikkeling.

 • Walt Disneymodel

 Dit model helpt je om gebrek aan daadkracht om te zetten in het wel aandurven van een voor jou haast onmogelijke klus.

 • Hoefijzermodel

Hiermee kunnen we werken aan het laten verdwijnen van een oude belemmerende ongewenste overtuiging. Hierdoor maak je plaats voor een nieuwe en gewenste overtuiging.

 • Beroeps en studiekeuze voor jongeren

De speciale situatie van jongeren tijdens beroeps- en studiekeuze vraagt om een speciale test. Vooral het onderdeel met gedwongen keuze vragen weerspiegelt de werkelijkheid goed. De testuitslag geeft goede handvatten voor advies over hoe wil je verder.

 • Beroepskeuze

Een antwoord krijgen op jouw vragen rover hoe verder in mijn werk. Door gesprek hierover en middels het invullen van een breed inzetbare beroepskeuzetest ontstaat een volledig beeld van jouw persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past.

 • Carrièreankers (theorie Schein)

Bepaal snel welke carrièreankers jij het belangrijkst vindt

 • Competenties ontdekken

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt.

 • Groepsrollentest (theorie Belbin)

Ontdekken wat jouw persoonlijke rol is of de rollen binnen een team zijn. Middels een test en bespreking van het resultaat  ontdekken welke groepsrol het best bij jou past of in het team aanwezig zijn.

 • Werkwaarden bepalen

Als je wil weten wat jouw werkwaarden en drijfveren zijn is onderzoek hiernaar zinvol. Gesprek op basis van een test geeft antwoord op de vraag welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt.

 • Managementtest

Deze test geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken

 • Enneagramtypering

De negen typen van persoonlijkheid. Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn.

 • Jung persoonlijkheidstest

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn.

 • Kerntypering / kernkwaliteiten onderzoek

Deze methode geeft inzicht in jouw kernkwaliteiten (kernkwadrant) en uitdagingen Op basis van een onderzoek en vervolggesprek ontstaat een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van jouw sterke kanten, valkuilen en uitdagingen.

 • Werkstijltest

Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.

 • Familie en bedrijsopstellingen

Deze onderzoeksmethoden geven inzicht in  het verband tussen door jou gewenste ontwikkelingen en  onderlinge verhoudingen (ook uit het verleden) met familieleden of collega’s.

 • Circle of excellence

Dit is een methode om in een korte sessie te werken aan jouw angst om in het openbaar te spreken of in bepaalde situatie krachtdadig op te willen treden.

 

 

Ook is het bij coaching van belang om:
 • de juiste vragen te stellen
 • te luisteren met een open houding
 • te observeren
 • de klant zelf wensen en nieuwe inzichten laten ontdekken
 • feed back te geven

het gaat dus om 3 basisvragen:

 • wie ben je?
 • wat kan je?
 • wat wil je?